3er d’ESO - 2n Trimestre

Fortaleses:

AUTONOMIA 150x150 -
integritat

Autonomia

Integritat

Marc de Compromís Social:

Desigualtats socials. La pobresa en el món desenvolupat.

Obra de misericòrdia:

Vestir al despullat

Agenda ONU 2030:

Fi de la pobresa

Reducció de les desigualtats

3ESO 2N TRIMESTRE_1

Objectius generals del trimestre

 • Reflexionar sobre les desigualtats entre persones.
 • Valorar la solidaritat com una forma de vencer les desigualtats.
 • Descobrir que cal satisfer les necessitats materials bàsiques per viure amb dignitat, però que un excés de coses materials no ens dona la felicitat.

Objectius d’aprenentatge per a l’ODS

 • Entendre que la desigualtat és un dels principals motors dels problemes socials i la insatisfacció individual.
 • Comprendre els principis ètics relatius a la igualtat i ser conscient dels processos psicològics que impulsen les conductes discriminatòries i la presa de decisió.
 • Sensibilitzar-se sobre les desigualtats.
 • Ser capaç de sentir empatia i mostrar solidaritat envers les persones que pateixen discriminació.

Classe 1: Saber descobrir el valor de les coses bones que tenim. En concret, valorar el regal que suposa poder tenir accés a una bona educació.

Saviesa – Valor de les coses. Agraïment

Classe 2: Pobresa al primer món. Desigualtats socials.

Compromís social.

Classe 3: La pobresa i la necessitat de solidaritat amb les persones que necessiten ajuda.

Autonomia. Interdependència: depenem els uns dels altres. Solidaritatt

PARTICIPACIÓ DELS PARES I
TUTORS/ES PERSONALS

Classe 4: La discriminació és injusta. Les persones que necessiten ajuda no han de ser apartades.

Autonomia – Sentit i propòsit

Classe 5: 5: La felicitat no està en les coses materials. Ens omple de felicitat donar-nos als altres, donar la nostra ajuda a qui ho necessiti.

Integritat – Compromís
PARTICIPACIÓ DELS PARES I
TUTORS/ES PERSONALS

Classe 6: Què podem afegir o canviar en les nostres vides per ser més feliços?

Integritat – Autenticitat, sinceritat

 • CSI: Color, Símbols, Imatge
 • 5X2 Dues vegades cinc
 • Preguntes creatives
 • Titular
 • Valors, identitats, accions
 • Rutina +1
 • 4C