Fortaleses Airiss
Personal & Family Project

Fortaleses per ser feliç i construir un món millor.

El Personal & Family Project és un programa per a l’educació integral dels alumnes que desenvolupa el col·legi però lidera cada família. Es treballa a través de la tutoria grupal i personal d’alumnes i famílies. L’objectiu del projecte és ajudar els alumnes a créixer en un lideratge ètic per arribar a ser persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents. El projecte situa l’eix central del creixement personal en la solidaritat i l’estima als altres, ja que creiem que és el camí més segur per ser feliç i també per contribuir a fer un món millor per a tots.

Fortaleses – model Airiss.
Sistema de 6 fortaleses internes (autonomia, identitat, resiliència, integritat, sociabilitat i saviesa) per créixer i ser feliços al segle XXI. Cada fortalesa articula des d’un vessant ètic i psicològic, les qualitats, capacitats i virtuts humanes, que es fonamenten en una visió cristiana de la vida.

Les 6 fortaleses del model AIRISS: AUTONOMIA, IDENTITAT, RESILIÈNCIA, INTEGRITAT, SOCIABILITAT i SAVIESA, ens ajudaran a créixer com a persones felices al segle XXI.
Totes elles ens guiaran en les nostres decisions i ens faran més lliures i capaços d’ajuda els altres i millorar el món. D’aquesta manera aconseguirem ser persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents.

Viure les sis fortaleses dia rere dia, ens ajuda a créixer en les cinc dimensions de la persona: física, emocional, social, racional i transcendent. Per arrelar cada fortalesa a cadascuna de les dimensions necessitem els hàbits que mica en mica ens ajudaran a configurar una personalitat forta i emprenedora.