4t d’ESO - 2n Quadrimestre

Fortaleses:

identidad
saviesa

Identitat

Saviesa

Marc de Compromís Social:

Col·laboració, altruisme i voluntariat.

Obra de misericòrdia:

Aconsellar bé a qui ho necessita.

Agenda ONU 2030:

Aliances per a assolir els objectius

4-ESO-2-TRIMESTRE

Objectius generals del trimestre

  • Reflexionar sobre les diferents accions que es poden portar a terme per millorar el món.
  • Entendre quines són les principals actuacions que podem portar a terme per millorar el nostre entorn més proper.
  • Reflexionar sobre la necessitat del creixement personal en valors i virtuts com a pas previ per poder ajudar els altres.

Objectius d’aprenentatge per a l’ODS

  • L’alumne és capaç d’assumir responsabilitats pels ODS.
  • L’alumne és capaç d’esdevenir un agent del canvi per fer realitat els ODS i assumir el seu paper de ciutadà de la sostenibilitat actiu, crític i mundial.
  • L’alumne és capaç de sentir la pertinença a unahumanitat comuna, que comparteix valors responsabilitats, basant-se en els drets humans.