Cursos

Un projecte trimestral

Cada trimestre, el Personal & Family Project ofereix als tutors/es i famílies, una proposta de treball per als alumnes, que desenvolupa dues de les sis fortaleses. Tot aquest treball s’organitza al voltant d’un tema d’interès social que queda recollit a un quadern d’aprenentatge de la classe amb diversos materials i activitats.

Vàrem dissenyar unes taules però s’han d’anar retocant, de manera que en lloc de pujar la imatge crec que lo ideal és que creeu una taula dinámica que puguem retocar (és força senzilla)

  TEMAFortalezaObjectiu Agenda 2030 ONUObra de Misericòrdia
PRIMÀRIA1Servei i ajuda als altres reducció de les desigualtatsConsolar el que està trist
2Diàleg i resolució de conflictes pau i justíciaPaciència amb els defectes aliens
3Importància d’una vida sana salut i benestarVisitar els malalts
4Normes que faciliten la convivènciaciutats i comunitats sosteniblesCorregir a qui s’equivoca
5El nostre treball pot canviar el món (Homes i dones que han deixat petjada)igualtat de gènereAconsellar bé a qui ho necessita
6Seras feliç fent feliços als altres
(Dependència)
pau i justíciaConsolar el que està trist
ESO1El treball ben fet ens ajuda a crèixer
(Treball digne. Atur)
treball decent i creixement econòmic.
reducció de les desigualtats
Vestir el despullat
2Tots mereixem respecte! Tolerància i assertivitat
(Diversitat cultura i religiosa)
aliances per a assolir objectiusPaciència amb els defectes aliens
3Un repte! Sanitat per a tothom
(Dret universal a l’assistència sanitària)
salut i benestarVisitar els malalts
4Col·laboració, altruïsme i voluntariataliances per assolir objectiusAconsellar bé al qui ho necessita
BATXILLERAT1Immigració i Refugiatsreducció de les desigualtatsAcollir els pelegrins
2Drogoaddicció. Segones oportunitatssalut i benestarVisitar els presos

  TEMAFortalezaObjectiu Agenda 2030 ONUObra de Misericòrdia
PRIMÀRIA1Familia pau i justíciaAconsellar bé a qui ho necessita
2Reciclatge i sostenibilitatciutats i comunitats sosteniblesDonar de beure a qui té set
3Paper de l’educació en la millora de la societateducació de qualitatEnsenyar a qui no sap
4Desigualtats socials i accés a l’habitatgereducció de les desigualtatsVestir al despullat
5La immigració, una oportunitat (Immigració)reducció de les desigualtatsAcollir els pelegrins
6L’educació: el millor regal per al futur
(Accés universal a l’educació)
educació de qualitatEnsenyar a qui no sap
ESO1Enganxa’t a la llibertat
(Addiccions: alcoholisme, drogadicció…)
salut i benestarVisitar els presos
2Cuida el planeta, és casa teva
(Energies renovables i ecosistemes)
energia assequible i no contaminant.
vida d’ecosistemes terrestres
Donar de beure al qui té set
3(Desigualtats socials i pobresa en el món)fi de la pobresaVestir al despullat
4Ajuda als necessitats i dependènciafi de la pobresaVestir el despullat
BATXILLERAT1Justícia i llibertatPau i justíciaCorregir a qui s’equivoca
2Valor de la vida i dignitat humanaPau i justíciaEnterrar els morts

  TEMAFortalezaObjectiu Agenda 2030 ONUObra de Misericòrdia
PRIMÀRIA1Pau en el mónpau i justíciaAconsellar bé a qui ho necessita
2Fam en el mónfam zeroDonar de beure a qui té set
3Tolerància, diàleg i assertivitatpau i justíciaEnsenyar a qui no sap
4Aigua, un bé escàsaigua neta i sanejamentVestir al despullat
5A la família aprenem a estimar
(Benestar i dignitat de la gent gran. El valor de la vida)
pau i justíciaEnterrar els morts
6Un món sense pobresa, el meu compromís
(Consum responsable)
fi de la pobresa. producció i consum responsablesVestir el despullat
ESO1La pau comença amb un somriure
(Pau en el món i resolució de conflictes bèl·lics)
pau i justíciaPerdonar les injúries
2Valorem el que realment importareducció de les desigualtatsAcollir els pelegrins
3Valorem el que realment importareducció de les desigualtatsAcollir els pelegrins
4Pena de mort i perdó. No violènciapau i justíciaAconsellar bé a qui ho necessita
BATXILLERAT1Ètnies i organitzacions socials justesreducció de les desigualtatsCorregir a qui s’equivoca
2Transcendència. Ànimapau i justiciaEnterrar els morts

Cursos

El treball

El nostre treball pot canviar el món

Immigració

Una oportunitat per a la convivència

La família

A la família aprenem a estimar

La dependència

Seràs feliç fent feliços els altres

L’educació

El millor regal per al teu futur

La pobresa

Un món sense pobresa: el meu compromís

El treball

El treball ben fet ens ajuda a créixer

Les addiccions

Enganxa’t a la llibertat

La pau

La pau comença amb un somriure

Tolerància i assertivitat

Tots mereixem respecte!

Valorem el que realment importa

Reducció de les desigualtats

Assistència sanitària

Sanitat per a tothom

Desigualtats socials i pobresa

Seràs feliç compartint

Valorem el que realment importa

Reducció de les desigualtats

Changemakers!

Sis fortaleses per ser feliç i construir un món millor