3r d’ESO - 3r Trimestre

Fortaleses:

Resiliència

Saviesa

Marc de Compromís Social:

Refugiats. Persones que han de fugir del seu país per salvar les seves vides.

Obra de misericòrdia:

Acollir els pelegrins.

Agenda ONU 2030:

Pau, justícia i institucions sòlides

pfp5

Objectius generals del trimestre

 • Reflexionar sobre el dret de tots els éssers humans a tenir una vida digna.
 • Entendre millor les persones que deixen el seu país i venen al nostre per buscar una vida millor.
 • Valorar més les coses que realment importen com la família o els amics i no donar tanta importància a les coses materials.

Objectius d’aprenentatge per a l’ODS

 • Entendre els conceptes de justícia, inclusió i pau i la seva relació amb la llei.
 • Ser capaç de  defensar la justícia, la inclusió i la pau i donar suport a unes institucions sòlides al seu país i arreu del món.
 • Mostrar empatia i solidaritat envers les persones que pateixen injustícies al seu país i a altres països.
 • Tenir voluntat de col·laborar amb grups que actualment són víctimes d’injustícies i/o conflictes.

Classe 1: Valorem poder accedir a una educació de qualitat. 

                 Compromís de classe: quines coses podem fer millor per aprofitar al màxim l’educació que rebem.

                 Responsabilitat, agraïment.

 

Classe 2: Valorem el que realment importa?

Empatia, comprensió.

Classe 3: Com afrontem els petits inconvenients del dia a dia.

                 Resiliència, fortalesa.  
                 PARTICIPACIÓ DELS PARES I TUTORS/ES PERSONALS

Classe 4: Busca el sentit a la teva vida.

                 Determinació, compromís.

Classe 5: Solidaritat amb els altres.

                  Solidaritat, Amistat
                  PARTICIPACIÓ DELS PARES I TUTORS/ES PERSONALS

Classe 6: El voluntariat: sortir de nosaltres mateixos i donar part del nostre temps als altres.
                 
                 Generositat, altruisme.

 • El semàfor
 • Generar, classificar, relacionar, ampliar
 • Rutina +1
 • Prendre posició