6è Primària - 2n Trimestre

Fortaleses:

Identitat

Saviesa

Marc de Compromís Social:

Dret universal a l’educació. L’educació és un element clau per al desenvolupament de les persones i de les societats. Tots els nens i nenes del món tenen dret a una educació de qualitat.

Obra de misericòrdia:

Ensenyar el qui no sap.

Agenda ONU 2030:

Educació de qualitat

family-project-6o-prim-2o trim

Objectius generals del trimestre

Valorar l’oportunitat que tenim de rebre una bona educació i no ser indiferents davant de totes les persones que no tenen aquesta oportunitat.

Objectius d’aprenentatge per a l’ODS

  • Comprendre la importància de l’educació i les oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom (educació formal, no-formal i informal) com a motors principals del desenvolupament sostenible, per millorar les vides de les persones i assolir els ODS.
  • Adonar-se que l’educació és un bé públic, un bé comú universal, un dret humà fonamental i una base per garantir la concreció d’altres drets.
  • L’alumne coneix la desigualtat en l’accés a l’educació, especialment entre les nenes i els nens a les zones rurals, i també els motius de la falta d’igualtat en l’accés a una educació de qualitat i les oportunitats d’aprenentatge permanent.

Classe 1: Escoltar, valorar i respectar les opinions dels altres.

Identitat. Assertivitat – Respecte

Classe 2: Dret universal a l’educació.

Compromís social

Classe 3: Elements claus de l’educació: educands i educadors.

Identitat – Esforç
PARTICIPACIÓ DELS PARES I TUTORS/ES PERSONALS

Classe 4: El que aporta l’educació a la pròpia vida.

Identitat.
Metacognició – Gratitud

Classe 5: Veure les coses des de diferents punts de vista.

Saviesa. Flexibilitat
PARTICIPACIÓ DELS PARES I TUTORS/ES PERSONALS

Classe 6: Hàbits a la pròpia vida.

Saviesa – Servei

  • Veig, penso, em pregunto
  • 3–2-1 Pont
  • Observar i descriure
  • Prendre posició
  • Inici – Mig – Final

Fortaleses – 6 EPRI Trimestre 2 

Dret a l’educació

Amistat i opinions diferents 

Viatge a l’escola