1r d’ESO - 2n Trimestre

Fortaleses:

Identitat

Resiliència

Marc de Compromís Social:

Addiccions. Les addiccions creen dependència, limiten molt la llibertat i porten a allunyar-se d’un mateix.

Obra de misericòrdia:

Visitar els presos. En el sentit que una persona addicta és una persona que viu presonera de la seva addicció.

Agenda ONU 2030:

Salut i benestar

family-project-1o-ESO-2o trim

Objectius generals del trimestre

  • Intentar comprendre els altres i les seves circumstàncies.
  • Saber donar als altres un feedback positiu, cara a cara, i de forma empàtica.

Objectius d’aprenentatge per a l’ODS

  • Comprendre la importància de la salut mental. L’alumne entén els impactes negatius de conductes com la xenofòbia, la discriminació i l’assetjament escolar en la salut mental i el benestar emocional, i també com les addiccions a l’alcohol, el tabac o altres estupefaents poden perjudicar la salut i el benestar.
  • Ser capaç de percebre quan els altres necessiten ajuda i buscar ajuda per a si mateix i per als altres.

Classe 1: Evitar jutjar i criticar als altres.

Resiliència. Perdó – Flexibilitat

Classe 2: Addiccions.

Compromís social

Classe 3: Què em perdo si estic enganxat a tecnologia?

Resiliència. Vida saludable – Valentia
PARTICIPACIÓ DELS PARES I TUTORS/ES PERSONALS

Classe 4: Aspectes positius i negatius de l’ús d’Internet i de la tecnologia.

Resiliència

Classe 5: Necessitat de ser conseqüents amb els propis valors. Resistir a la pressió del grup.

Identitat. Missió – Coherència
PARTICIPACIÓ DELS PARES I TUTORS/ES PERSONALS

Classe 6: Importància de donar als altres un feedback positiu per ajudar-los a millorar.

Identitat

  • Cercle de punts de vista
  • Generar – Classificar – Relacionar – Ampliar Observar i descriure
  • Micro Lab
  • El joc d’estirar la corda
  • Sols – Parelles – Tots
  • Veig, penso em pregunto