1r d’ESO - 3r Trimestre

Fortaleses:

Sociabilitat

Saviesa

Marc de Compromís Social:

La pau al món. Conèixer els efectes de les guerres en la vida de les persones.

Obra de misericòrdia:

Perdonar les injúries.

Agenda ONU 2030:

Pau, justícia i institucions sòlides

family-project-1o-ESO-3er trim

Objectius generals del trimestre

  • Reflexionar sobre els conflictes bèl·lics en el món com a font d’un gran patiment de les persones.
  • Buscar la manera de resoldre els propis conflictes de forma que tots guanyem.

Objectius d’aprenentatge per a l’ODS

  • Entendre la importància dels individus i els grups a l’hora de defensar la justícia, la inclusió i la pau i donar suport a unes institucions sòlides al seu país i arreu del món.
  • Ser capaç de contribuir a la resolució de conflictes a escala local.

Classe 1: Saber trobar les coses positives en els altres. Parlar bé de tothom.

Saviesa – Comprensió, Humilitat

Classe 2: La pau al món.

Compromís social

Classe 3: Els efectes de la guerra (i de la pau) en les persones.

Saviesa. Dignitat de cada persona
PARTICIPACIÓ DELS PARES I TUTORS/ES PERSONALS

Classe 4: Alguns conflictes importants al món. Les guerres civils són guerres entre germans. Actituds personals que ajuden a trobar la pau. 

Saviesa. Trobar solucions senzilles i positives als problemes complicats.

Classe 5: Protocol per a la resolució de conflictes.

Sociabilitat – Comprensió. Flexibilitat
PARTICIPACIÓ DELS PARES I TUTORS/ES PERSONAL

Classe 6: Identificació dels conflictes més freqüents a classe i a l’escola. Aplicació del protocol de resolució de conflictes per resoldre’ls.

Sociabilitat – Comprensió. Flexibilitat

  • CSI: Color, Símbols, Imatge
  • Generar – Classificar – Relacionar – Ampliar Observar i descriure
  • Pla B