2n d’ESO - 1er Trimestre

Fortaleses:

identidad

Identitat

Integritat

Marc de Compromís Social:

Diversitat cultural i religiosa. Tolerància i assertivitat.

Obra de misericòrdia:

Paciència amb els defectes aliens.

Agenda ONU 2030:

Alliances per assolir els objectius

2 ESO_2TRIM

Objectius generals del trimestre

 • Entendre que la diversitat ens enriqueix a nivell personal.
 • Reflexionar sobre la necessitat de ser tolerants amb les persones que tenen una visió diferent a la nostra.
 • Reconèixer la necessitat de defensar el propi sistema de valors ètics de forma assertiva davant de persones que no opinen igual que nosaltres.
  conflictes de forma que tots guanyem.

Objectius d’aprenentatge per a l’ODS

 • Fomentar l’entesa entre diferents cultures, la tolerància, el respecte mutu i els valors ètics de la ciutadania mundial i la responsabilitat compartida.
 • Reconèixer la diversitat natural i cultural del món, i també que totes les cultures i civilitzacions poden contribuir al desenvolupament sostenible i exerceixen un paper crucial en la seva facilitació.

Classe 1: Tots mereixem ajuda!

Compromís de classe: tolerància com a base de la convivència. Integritat. Autoestima i tolerància

Classe 2: Tolerància i assertivitat. Dues competències per al segle XXI..

Identitat. Integritat

Classe 3: No al bullying.

Integritat – Autoestima, lleialtat, compromís.
PARTICIPACIÓ DELS PARES I
TUTORS/ES PERSONALS

Classe 4: Per què som intolerants? Causes i solucions.

Integritat. Autoestima, pensament crític, compromís.

Classe 5: Assertivitat. Defensar de forma respectuosa els propis valors ètics.

Identitat. Assertivitat
PARTICIPACIÓ DELS PARES I
TUTORS/ES PERSONALS

Classe 6: Resposta assertiva

Identitat. Assertivitat. Consciència emocional

 • Prendre posició
 • Oració, frase, paraula
 • Generar – Classificar – Relacionar – Ampliar
 • Diagrama d’Ishikawa
 • Principi, mig, final
 • Rutina de la història