3er d’ESO - 1er Trimestre

Fortaleses:

resiliencia
saviesa

Resiliència

Saviesa

Marc de Compromís Social:

Dret universal a l’assistència sanitària

Obra de misericòrdia:

Visitar els malalts.

Agenda ONU 2030:

Salut i benestar

3 eso 2 trimestre

Objectius generals del trimestre

 • Entendre que tothom té dret a una assistència sanitària digna. 
 • Reflexionar sobre com millorar la nostra actitud davant de la necessitat de les persones més properes: familiars, amics i companys.
 • Reflexionar sobre la pròpia salut i el perill de l’addicció a la tecnologia, reconeguda com una malaltia del segle XXI.

Objectius d’aprenentatge per a l’ODS

 • Incloure conductes que fomentin la salut en la seva rutina diària.
 • Percebre quan els altres necessiten ajuda i buscar ajuda per a si mateix i per als altres.
 • Reclamar públicament i donar suport al desenvolupament de polítiques que fomentin la salut i el benestar.
 • Conèixer fets i xifres sobre les malalties més greus i també sobre els grups i les regions més vulne rables pel que fa a malalties i mort prematura. 

Classe 1: Tots mereixem ajuda!

Compromís social.
Saviesa – Generositat

Classe 2: Dret a una assistència sanitària per a tothom.

Saviesa

Classe 3: Fem justícia.

Saviesa – Justícia. Responsabilitat
PARTICIPACIÓ DELS PARES I
TUTORS/ES PERSONALS

Classe 4: Ajudar els altres és la millor contribució per fer un món millor

Saviesa – Sociabilitat. Generositat

Classe 5: Les malalties del segle XXI.

Resiliència – Fortalesa. Sobrietat
PARTICIPACIÓ DELS PARES I
TUTORS/ES PERSONALS

Classe 6: Consola o amics?

Resiliència – Amistat. Lleialtat

 • Què et fa dir això?
 • Prendre posició
 • Generar – Classificar – Relacionar – Ampliar Fent justícia
 • Veig, penso, em pregunto
 • Micro Lab
 • El joc d’estirar la corda