4t d’ESO - 1er Quadrimestre

Fortaleses:

identidad
saviesa

Identitat

Saviesa

Marc de Compromís Social:

Col·laboració, altruisme i voluntariat.

Obra de misericòrdia:

Aconsellar bé a qui ho necessita.

Agenda ONU 2030:

Aliances per a assolir els objectius

4 ESO 1 TRIMESTRE

Objectius generals del trimestre

  • Reflexionar sobre les diferents accions que es poden portar a terme per millorar el món.
  • Entendre quines són les principals actuacions que podem portar a terme per millorar el nostre entorn més proper.
  • Reflexionar sobre la necessitat del creixement personal en valors i virtuts com a pas previ per poder ajudar els altres.

Objectius d’aprenentatge per a l’ODS

  • L’alumne és capaç d’assumir responsabilitats pels ODS.
  • L’alumne és capaç d’esdevenir un agent del canvi per fer realitat els ODS i assumir el seu paper de ciutadà de la sostenibilitat actiu, crític i mundial.
  • L’alumne és capaç de sentir la pertinença a unahumanitat comuna, que comparteix valors responsabilitats, basant-se en els drets humans.

Classe 1: Conèixer els ODS. Escollir un repte per desenvolupar el projecte. Prendre consciència que ningú no pot donar el que no té: la primera condició per poder donar-se als altres és créixer interiorment.

Classe 2: Establir el focus del projecte a desenvolupar. A partir de l’ODS seleccionat, concretar la línia d’acció del projecte. Descobrir els valors i virtuts que tenen les persones que s’impliquen en projectes solidaris.

Classe 3: Elaborar un prototip del projecte que es vol desenvolupar. El valor d’un projecte solidari està en l’estima als altres, no en el lluïment del projecte i que tingui molta difusió en les xarxes socials.

Classe 4: Elaborar el pla d’acció. Reflexionar en tot el que la realització d’un projecte solidari dona a les persones que participen en ell.

Classe 5: Preparació de la presentació del projecte a partir de la tècnica “Elevator Pitch”. Saber centrar-se en les idees força del projecte i explicar-les de forma impactant.

Classe 6: Presentació de tots els projectes i votació del projecte que representarà a la classe.