2n d’ESO - 2n Trimestre

Fortaleses:

Autonomia

Sociabilitat

Marc de Compromís Social:

Canvi climàtic. Problemes mediambientals. El nostre estil de vida afecta el nostre planeta i les persones que viuen als països més pobres.

Obra de misericòrdia:

Donar de beure al qui té set.

Agenda ONU 2030:

Producció i consum responsables

Acció pel clima

2 eso 2 trimestre

Objectius generals del trimestre

 • Reflexionar sobre el nostre estil de vida: consum responsable.
 • Valorar com afecta el nostre estil de vida a la sostenibilitat del nostre planeta.
 • Adonar-se que els problemas mediambientals que el nostre estil de vida genera, tenen repercusió molt negativa en les persones que viuen als països més pobres de La Terra.

Objectius d’aprenentatge per a l’ODS

 •  Comprendre els models i les cadenes de valor de la producció i el consum i la interrelació entre producció i consum (oferta i demanda, substàncies tòxiques, emissions de CO2, generació de residus, salut, condicions laborals, pobresa, etc.).
 • Distingir les necessitats dels desitjos i reflexionar sobre la seva conducta individual com a consumidor en vista de les necessitats del món natural, de la resta de persones, cultures i països i de les generacions futures.
 • Ser capaç d’avaluar si les seves activitats privades i laborals són respectuoses amb el medi ambient i —si no és així— revisar-les.

Classe 1: Proposar accions concretes, d’estil de vida sostenible, per portar a terme a l’aula.

Sociabilitat – Sostenibilitat, Responsabilitat

Classe 2: Consum responsable. Sostenibilitat.

Compromís social

Classe 3: Consum responsable. Existeixen necessitats bàsiques que cal satisfer per viure amb dignitat. Però el consumisme no ens fa feliços, no és respectuós amb el medi ambient ni solidari amb les persones d’altres parts del món que passen necessitat.

Autonomia. Interdependència: depenem els uns dels altres. Solidaritat. Sobrietat.
PARTICIPACIÓ DELS PARES I TUTORS/ES PERSONALS

Classe 4: La nostra forma de consumir, el nostre estil de vida té repercussions en altres persones d’altres parts del món. Com repercuteixen les nostres accions i omissions en les altres persones?

Autonomia – Autodomini. Responsabilitat 

Classe 5: És necessària la nostra col·laboració per millorar les condicions de vida al nostre planeta. Importància de la nostra solidaritat encara que sigui en coses petites.

Sociabilitat – Solidaritat.
PARTICIPACIÓ DELS PARES I TUTORS/ES PERSONALS

Classe 6: Quins hàbits podem canviar per portar un estil de vida més sostenible i més solidari?

Sociabilitat – Sostenibilitat, empatia, cooperació.

 • Puzle
 • CSI: Color, Símbol, Imatge 
 • Veig, penso, em pregunto. 
 • Joc d’estirar la corda. 
 • Què et fa dir això?